Goalie camp for U8 til U12

goalie camp stavanger

goalie camp stavanger

Rogaland Ishockey krets vil gjennomføre en liten goaliecamp for de yngste keeperne på lørdag 8 desember.
Dette er på kort varsl, men håper de fleste kan komme. Vi håper også at keepertrenerne på hvert lag
også har mulighet til å stille på dette og være med å både hjelpe og lære.

Det blir Laura Rollins og Peter Andersson som skal ha denne campen.

Programmet blir som følger:
• Oppmøte Siddishallen 8:30
• Is 9:00-10:00
• Barmark 10:30-11:30
• Mat 11:45-12:45
• Is 13:15-14:45
• Cooldown/Streching 15:00-15:20
Det blir servert frukt og varm mat.
Påmelding snarest!!!

For å dekke utgiftene til mat og frukt vil dette koste kr 200.- pr stk.

Dette betales kontant til meg på lørdagsmorgning.