Godt Nytt Hockeyår – medlemskontingenten for 2020

Nyttår-2019-No

Godt Nytt Hockeyår!

Nytt år krever ny medlemskontingent. I begynnelsen av januar vil alle medlemmer blir fakturert for medlemskontingent for 2020, men hva i all verden er medlemskontingent?

For å kunne delta på en aktivitet i regi av klubben, må du være medlem. Du blir medlem ved å betale medlemskontingent. Medlemskontingenten blir fakturert i januar for alle som allerede er medlemmer, eller umiddelbart etter at man har meldt seg inn i klubben for nye medlemmer. Denne er på 400,- for alle og gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret.

Medlemskontingenten gjelder altså for kalenderår, og skiller seg derfor fra treningsavgiften som gjelder for sesongen. Medlemskontingenten er også lik for alle, mens treningsavgiften varierer avhengig av hvilket lag/gruppe man tilhører. Medlemskontingenten gir deg medlemskap i klubben, mens treningsavgiften betaler for den aktiviteten man skal delta i. Man kan også betale medlemsavgift uten å delta aktivt i lag/gruppe. Du blir da støttemedlem, og det vil bl.a. gi mulighet til å stemme ved årsmøtet.

Eksempel: Man melder seg på skøyte- og hockeyskolen for barn for første gang i september. Man må da betale medlemskontingent for inneværende kalenderår, samt treningsavgift for påfølgende sesong for skøyte- og hockeyskolen. Når man kommer til januar er man ca midt i sesongen og treningsavgiften har man betalt for hele sesongen. Man vil imidlertid motta en ny faktura for medlemskontingent for det nye kalenderåret. Denne gjelder da for hele kalenderåret, og man skal ikke betale denne på ny til høsten selv om man ønsker å fortsette med aktivitet også kommende sesong.