Aktiviteter

Laget har treninger hver uke, og stiller som oftest med flere rekkelag i kretsturneringer.

Ettersom det er så mange spillere på laget stilles det vanligvis lag til alle turneringer i kretsen.

Dert betyr at det har vært turneringer i Bergen, Kristiansand og Nærbø.

I sommersesongen er det off-ice treninger, med fokus på innebandy for å styrke samspillet.

Lagsponsor: