Hjertesukket fra svensk Hockeytrener

pucksnack.com_wp-content_uploads_2014_02_images

Med denne logoen har en svensk Hockeytrener tatt bladet fra munnen på pucksnack.com. Situasjonen har blitt anerkjent og fått støtte fra mange andre trenere og hockeyledere over hele Sverige. Det daglige presset som han opplever, inkludert stygge episoder og bakvaskelse, er ikke idretten verdig.

Artikkelen er et skremmeskudd og gir grunn til ettertanke, også for oss i Stavanger. Vi håper at ingen av våre opplever det samme som denne treneren, men vi kan ikke være sikre. I alle klubber er det tendens til problemer innimellom, og det er viktig å ta tak i dette på en god og ryddig måte når det oppstår.

Norges Ishockeyforbund har holdningsprogrammet Ærlig Spill, som nettopp skal bygge opp positive, inkluderende og støttende holdninger både på og utenfor isen. I Stavanger Hockey har vi nylig etablert et disiplinærutvalg som både skal ta opp enkeltsaker, og som også nå går igjennom våre “code of conducts”, kontrakter, og etablere et klart sett med konsekvenser for hele klubben. Vi håper å kunne presentere disse verktøyene for klubben i løpet av kort tid.

Daglig leder er øverste ansvarlige for HMS – helse, miljø og sikkerhet i klubben, og enhver skal trygt kunne henvende seg til ham eller oss i Styret om hva det måtte være. Med snart 1000 medlemmer og dobbelt antall foreldre er vi som en stor bedrift å regne, så ett og annet vil oppstå innimellom. Vår jobb er å sørge for at alle trives i klubben i tråd med vår målsetning. Ikke vær redde for å kontakte oss og bruke oss!

Vi har alle et felles ansvar, enten vi er foreldre, spillere, trenere, lagledere eller klubbledelse for å sørge for at Stavanger Hockey skal være en trygg og god ishockeyklubb.

Vi håper artikkelen over kan være vårt “Lille speil på veggen der”, og at hver og en av oss nå tar seg tid til å tenke gjennom sin egen rolle og adferd.

Stavanger Hockey har på imponerende kort tid blitt sannsynligvis Norges beste Hockeyklubb. Det arbeidet fortsetter! Sammen er vi sterke!

Med vennlig hilsen

Vidar Are-Ekstrøm, Styreleder og Ole Jørgen Nordhagen, daglig leder