Info fra Styret

Årsmøte

Til lag og foreldre i Stavanger Hockey

Styret i IHK Stavanger ønsker å informere om styrevedtak av 1. desember.

Styret har besluttet at personer med verv i IHK Stavanger ikke kan være tilknyttet konkurrerende virksomhet. Dette gjelder spesielt virksomhet som kategoriseres som kommersielle aktører og- eller selects-virksomhet. Grunnlaget for dette vedtaket er interessekonflikten som oppstår når en person har roller både hos en kommersiell aktør og i IHK Stavanger. Styret har anledning til å se bort fra vedtaket dersom styret konkluderer med at det likevel ikke foreligger en interessekonflikt mellom vervene.

NIHF har et klart standpunkt til virksomhet som kategoriseres som kommersielle aktører og- eller selects-virksomhet. Styret i IHK Stavanger stiller seg bak dette.

Norges Ishockeyforbund (NIHF) definerer kommersielle aktører/select-virksomhet som: Aktører som kjøper og selger «ishockeyaktiviteter», men som ikke er et organisasjonsledd innenfor Norges Ishockeyforbund og Norges Idrettsforbund, eller som organiserer disse aktivitetene i samarbeid med organisasjonsledd innenfor Norges Ishockeyforbund/Norges Idrettsforbund.

NIHF ser på denne virksomheten som utfordrende på mange områder, og internasjonalt er man også svært negative til denne virksomheten. NIHF har utarbeidet et eget dokument som ligger vedlagt.

Som det kommer frem av skrivet til NIHF er slik virksomhet tillatt utenfor kampsesong gitt at virksomheten er godkjent av NIHF. Det er også åpent for slik virksomhet i kampsesong, men da også med godkjennelse fra klubb. Ingen slike godkjennelser foreligger pr. dags dato.

Klubben oppfordrer fremover til at aktivitet i NIFs og NIHFs regi prioriteres.

Vedlegg:

Styret

Ved styreleder

Kari Johnson