Info og oppdatering fra styret og klubb

siddishallen_utvendig_inngang

Først må vi få rette en stor takk til alle dere foreldre som alltid bidra og stiller opp for klubben vår. Vi har vært igjennom en ekstrem periode, og enda kommer vi til å se konsekvensene av pandemien i lang tid fremover. Uten all innsats fra dere som frivillig stiller opp, og all tålmodighet dere som medlemmer har, hadde det vært vanskelig å drive en ishockeyklubb i denne situasjonen.  

Uten frivillige som trenere for egne og andres barn, som lagledere, materialforvaltere, økonomi og reise ansvarlige, dugnadsarbeidere i både DNB og under hjemmekamper samt turneringer for klubbens medlemmer og nå sommertrening, hadde denne klubben ikke gått rundt. Det er all denne innsatsen som gjør at vi kan ha lønnede trenere, assistenter, administrasjon og muligheten til å gi medlemmer reisestøtte til bortekamper og turneringer. TUSEN TAKK til alle og enhver av dere som stiller opp. 

Nylig hadde vi en kronerulling i regi av klubben og den ble delt via klubbens sosiale medier og sendt via mail. Det er med glede vi kan fortelle at vi solgte 1203 «sofabilletter». Dette er penger som kommer godt med nå når vi går i møte en ny sesong som vi ikke vet hvordan vil se ut.

Som vi alle vet ble hele Norge satt på hold på grunn av Corona pandemien. Bare over natten mistet vi noen av de viktigste inntektskildene vi har som klubb, idet både HFO, SHA og kiosk dugnad i DNB, 50-50 lotteri ble stoppet over natten. I tillegg ante vi konturene av at sponsorsalg for neste sesong som kommer til å bli svært vanskelig. Dette tvang oss som klubb til å ta drastiske tiltak for potensielt ikke gå over ende. 

Den eneste løsningen var derfor å permittere alle våre betalte trenere samt daglig leder 50 % siden det ikke lenger var inntekter ei heller is eller barn å trene. Der er heller ingen som vet hvordan neste sesong  blir, men vi som klubb følger de føringene som blir gitt av NIHF og vi må forholde oss til de retningslinjene. 

Etterhvert som det nå har blitt sluppet litt opp på aktivitetsfronten var det viktig for oss i styret å få igang igjen aktivitet blant våre utøvere, samtidig som vi må sikre forsvarlig økonomisk drift for at ikke klubben skal gå overende. Vi iverksatte derfor et betalt sommertreningstilbud, sammen med et betalt HFOtilbud, som muliggjorde at vi kunne hente tilbake noen av våre permitterte ansatte trenerne. Alle midlene som kommer inn via sommertrening går uavbrutt til lønn til trenere. 

Det er derfor svært gledelig at vi ser en god oppslutning på disse tilbudene og dette innebærer at vi til nå har tatt inn fem trenere. Disse fem trenerne står for selve gjennomføringen sammen med dere foreldre som har meldt dere som frivillige. Det er også enkelte lag som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet tilbudt via klubben og det har vi i styret respekt for. 

Norges idrettsforbund har gitt utsatt frist frem til 31/12 for å avholde årsmøte. I den situasjonen som klubben er i nå har styret derfor besluttet å utsette årsmøtet til over sommeren. Det skyldes blant annet at vi håper på at man gir noe frislipp, som muliggjør at flere kan delta på årsmøtet. Tentativt planlegges årsmøtet gjennomført i første del av august. 

Veien fremover kommer i beste fall til å bli kronglete og vanskelig og svært mange vanskelige problemstillinger kommer til å måtte håndteres. På den gledelige siden har vi at det per nå ser ut som at vi kan få tilgang på is på denne siden av fellesferien. Dette vil isåfall være et betalt tilbud. På motsatt side har vi potensielt begrensninger på at ikke mer enn 20 utøvere kan være på en treningsflate samtidig. Alle forstår at det gir oss store utfordringer. Dette gjelder spesielt om en slik begrensning fortsetter inn når is sesongen starter for fullt i august/september. Videre kommer såklart spørsmålet om dugnader i DnB arena opp, som er en svært viktig inntektskilde for oss, sammen med tilhørende lotteri. Pr nå vet vi lite om hva som kommer til å skje rundt Oilers, men det som er sikkert er at dugnaden til høsten er høyst usikker, og dette vil dermed også påvirke oss potensielt ganske mye. Mange av disse problemstillingene jobber styret nå kontinuerlig med, og vi håper på forståelse fra dere som medlemmer at vi ikke alltid er like flinke til å informere dere om alt vi jobber med, men vit at vi gjør alt vi kan for å sikre aktivitet for våre utøvere, og at vi forsøker å få til tilbud som er selvbærende og ikke for å tjene penger på all aktivitet.

Avslutningsvis vil vi i styret få takke for at vi er kommet litt igang igjen og at vi ser at der er et stort engasjement både hos foreldre og aktive medlemmer.

På vegne av styret,
Lars Atle Kjøde