Informasjon fra styret – ny fungerende styreleder

Årsmote

Lars Atle Kjøde valgte i dag og trekke seg fra vervet som styreleder i Stavanger Hockey med øyeblikkelig virkning. Nestleder, Kari Johnson overtar dermed plassen og vil være fungerende styreleder fram til årsmøtet. Dato for årsmøtet skal vedtas på styremøtet i neste uke.