Informasjonsbrev vårsemesteret

hockeycamp 2013

Informasjonsbrev Hockey- og Skøyteskolen vårsemesteret 2014

hockeycamp 2013Informasjonsbrev som ble sendt ut i slutten av januar med viktig info. Du kan lese online her.

Viktig informasjon blant annet om opplegget med fargete rekkedrakter, faktura og betaling.

/

Information letter (in Norwegian only, sorry) sent out late January regarding the organisation of the Hockey- and Skating school, the colored shirts, invoices and payment. Link here.