Innledende runder i forbundscup

skoyter

Team 98 spiller Forbundscup innledende runder 15-16/12 på Ski.

Team 98 reiser kommende helg til Ski for å spille Forbunds cup
innledende runder der. To lag fra hvert spillested denne helgen,
går videre til sluttspill i Mars der de 8 beste lagene møtes.

Stavanger Hockey er i gruppe med Lørenskog, Ringerike og vertsalget Ski.
De tre andre vertslagene der det spilles innledende runder er Leangen,
Holmen og Sparta.

Vi ønsker Team 98 lykke til.