Isidrettene blir fratatt mulighet for istrening i sesongoppstarten.

Stavanger Hockey

Til Stavanger kommune, Utvalg for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog (UKIS)

Med dette ønsker Isidrettene, her representert ved kunstløp og ishockey, å informere om noe som oppfattes som et avtalebrudd av Sørmarka Arena, hvilke konsekvenser dette har for idretten, og hva som bør gjøres for å rette opp i en uholdbar situasjon.


Tidligere var det alltid en utfordring for isdrettene de årene det var ONS på Forum-området. Messen beslaglegger aller treningsflater i området i sesongoppkjøringen annethvert år. Man har mulighet for å flytte noe av aktiviteten til Sørmarka Arena, og enkelte år kom man fram til en enighet, mens andre år ble det ikke istrening i det hele tatt. Årene man ikke hadde is i Stavanger, måtte idretten ut av byen, og ganske ofte ut av landet, for å finne alternativer. Dette var ingen bærekraftig løsning. For å skape en større forutsigbarhet for idretten ble det i januar 2018 avholdt et møte mellom Stavanger Kommune, driftere/eiere av anlegg og isidrettene for å finne en mer varig løsning. Her ble man enige om at Stavanger Ishall skulle starte medio august (uke 32) i de årene det ikke var ONS, mens Sørmarka Arena skulle starte opp for trening på is i samme tidspunkt i årene med ONS. Dette fungerte i 2018, og var planlagt i 2020. I 2020 overtok Stavanger Ishall tidlig åpning, etter ønske fra idretten ettersom ONS ble avlyst pga pandemien.

Idrettens forståelse var at det var en enighet om dette, og å anse som en avtale. Hvorvidt denne senere er formalisert mellom Stavanger Kommune og Folkehallene, har ikke idretten vært involvert i.

Alle parter bekrefter imidlertid avtalen. Senest i møte med Sørmarka Arena, 19. januar 2022, kunne driftssjef Inge Bjørnerem bekrefte at «Sørmarka Arena egentlig skulle ha overtatt istreningene i forbindelse med ONS som normalt gjennomføres på Forum».

I januar 2022 kommer idretten tilfeldig over en skjermdump fra boligmesse.no der det viser at det er lagt opp til messe i Sørmarka Arena samtidig som Forum-området er utilgjengelig grunnet ONS. Videre viser det seg at det også er planlagt en amcar-messe i etterkant, og oppstart for trening skal ikke starte før 1. oktober. Reel start blir derfor mandag 3. oktober, 8 uker senere enn hva det ble enighet om. I referater fra styremøter i Folkehallene kommer det fram at styret i Folkehallene gjorde vedtaket om å prioritere de to messene på bekostning av avtalen med kommunen og idretten allerede i oktober 2021. Dette vedtaket kommer etter en klar anbefaling fra administrasjonen v/Karton Nilsen, på tross av at det også kommer fram at dette vil gå ut over idretten som egentlig skal prioriteres i denne perioden. Videre overlater styret i Folkehallene ansvaret til Stavanger Kommune å finne en løsning på problemet. Denne informasjonen har imidlertid ikke blitt gitt videre til idretten, og fjerner hele grunnlaget for forutsigbarheten som var hele poenget med å lage en avtale i første omgang. Ifølge Idrettssjefen i Stavanger Kommune, ble heller ikke det endelige vedtaket forelagt kommunen før idretten i januar 2022 gjorde kommunen oppmerksom på dette vedtaket.

Konsekvensene for idretten er som et mangehodet troll, og berører både aktivitetsnivået og økonomien til de berørte klubbene. Folkehallene sier utad at de jobber for folkehelse, med spesiell prioritet av barn og unge. At man likevel velger å bryte en avtale og nedprioritere akkurat denne gruppen i den pandemisituasjonen idretten er, og har vært igjennom, føles som et stort overtramp
Konsekvenser:

  • Bortfall av aktivitet er den største utfordringen. Idretten har vært gjennom en tung periode, proppet med restriksjoner. Det å få ødelagt sesongoppstarten er svært negativt. Folkehelse, idrettsglede og mestring burde vært hovedprioritet i denne perioden.
  • Både kunstløp og ishockey må prioritere sine eldste eliteutøvere slik at disse i alle fall får noe trening på is før konkurransesesongen starter. Dette vil føre til at de yngste og bredden vil lide som følge av den sene oppstarten. Hvilke langsiktige konsekvenser dette vil ha for rekruttering er vanskelig å spå. Det er imidlertid ikke utenkelig at det vil være negativt for medlemsmassen at aktivitetstilbudet for mange av medlemmene faller bort mellom 30. april og 1. oktober.
  • Idretten er i stor grad drevet av frivillighet, og dette er heller ikke en klapp på skulderen for de som legger ned store deler av fritiden sin for å tilrettelegge for mestring blant barn og unge.
  • Normalt har idretten inntektsbringende aktivitet i denne perioden som skal være med å sikre treningstilbudet resten av sesongen. Dette er f.eks. feriecamper og idrettsfritidsordning. For ishockey vil dette alene dreie seg tapte nettoinntekter på ca. 400.000,-. I tillegg vil det tilkomme økte kostnader for å redusere skaden så mye som mulig for medlemmene. Dette vil f.eks. være isleie i andre deler av landet.
  • Tapte inntekter og økte kostnader vil også ha ringvirkninger i idretten. For at ikke foreldrene skal bli sittende med hele regningen vil det bli aktuelt å permittere/si opp ansatte og/eller redusere tilbudet til medlemmene i klubbene.

Mulige løsninger:
Som nevnt er det aktivitet som har den høyeste prioriteten for idretten. Folkehelse og mestringsfølelse til barn og unge, er det klubbene jobber for hver eneste dag. Forhåpentlig finnes det muligheter for å gjennomføre messene i andre anlegg, eller til andre tidspunkt, som har mindre konsekvenser for idretten.

Muligheten for å finne alternative treningsmuligheter i regionen er små. Kanskje kan man inngå et samarbeid med Nærbø, men det vil føre til 1,5 timer kjøretid i forbindelse med trening, og pr i dag er det også usikkert hva som vil skje på Nærbø framover.

Hvis ikke ovennevnte skulle vise seg umulig, er det i alle fall viktig at idretten det kompenseres økonomisk, slik at ikke idretten igjen blir sittende som svarteper, med en høyere kostnad for medlemmene.

For idretten er det viktig at man finner en løsning allerede i år, men for kommende sesonger, er det ekstremt viktig at man nå formaliserer en avtale som gjør at vi ikke havner i det samme uføret en gang til. Idretten var overbevist om at en slik avtale allerede forelå, men da må avtalen endres slik at den ene parten ikke bare kan bryte sin del av avtalen uten noen form for konsekvens.

Mvh Daglig leder i IHK Stavanger, Styreleder Stavanger Kunstløp, Leder Isalliansen