Istider på Nærbø aug-sept

skoyter

Kopi av melding sendt ut til laglederne i dag:

Hei verdens beste lagledere!

Pga ONS har vi måttet leie istid på Nærbø i august og september. 
 
Det var ikke nok ledig istid til at alle lag kunne få så mye de har behov for. Sportslig ledelse har prioritert eldre lag og lag som deltar i landsdekkende serier først. Men alle lag fra og med U9/JU9 har fått minst en trening på is.
 
Her er linken til oversikten:
 
Alle må gå inn og se igjennom alle 6 ukene for sitt lag, og SNAREST melde tilbake til meg hvis det er tider som ikke passer og dere vil avbestille, så vi kan omfordele. Evt. is som ikke har blitt avbestilt og blir stående ubrukt blir fakturert laget 100%. Evt. endringer lagene i mellom må også meldes inn til meg, så klubben har en korrekt oversikt.
 
På grunn av at klubben må betale Nærbø IL for istiden, må vi dessverre kreve en egenandel fra lagene for å dekke noe av kostnaden. Prisen er satt til kr 50,- pr spiller pr treningstime. Antall spillere pr trening meldes tilbake til daglig leder (meg) straks etter de 6 ukene. Det er opptil lagene om dere vil la lagkassen betale egenandelene eller kreve den inn fra foreldrene.
 
Vi må selv kjøre ismaskinen etter hver treningstime. Hvis noen har erfaring med ismaskin eller har lyst på opplæring, ta kontakt med meg snarest!