Kurstilbud høsten 2014

skoyter

Kjære trenere, lagledere og tillitsvalgte!

Utdanning er viktig! For å utvikle oss videre som klubb er vi avhengig av at trenere og ledere sørger for faglig påfyll. De fleste kursene er gratis, eller kostnaden blir dekket av klubben. Faglig påfyll, inspirasjon og økt kontaktnett er den viktigste bagasjen kursdeltagerne får med seg. Dessuten kreves det nå sterkere formell kompetanse enn tidligere for å være trener, noe som er en stor fordel for alle.

Her er oversikt over kurstilbudene i høst fra krets og forbund:

Introkurs og Trener I kurs ishockey: http://www.rogahockey.no/obligatorisk-trenerutdanning-2/

Trener II kurs ishockey: http://www.hockey.no/nyheter/Sider/Invitasjon-til-Trener-II-kurs-2014.aspx

Idrettsskader: http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Rogaland/Utdanning/Kurs%202014/IDRETTSKADE.pdf

Basistrening workshop: http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Rogaland/Utdanning/Kurs%202014/Basis.pdf

Øvrige kurs Rogaland Idrettskrets: http://www.idrett.no/krets/rogaland/utdanning/Sider/Kurs-h%C3%B8sten-2014.aspx , bl.a kurs for styremedlemmer, kurs om økonomistyring og om lover og regler.

 

Dere kan melde på direkte, men snakk sammen internt på lagene og ta gjerne kontakt med meg eller Laura ved spørsmål.

Vennlig hilsen Ole Jørgen