Skademelding / forsikring

Stavanger Hockey

SKADEMELDING

Følg link for å registrere skade.

Trenger man bekreftelse fra klubb om at skade skjedde under kamp/trening i regi av klubb, sender man en henvendelse til post@stavangerhockey.no.


FORSIKRING/LISENS

Man er forsikret gjennom spillerlisensen. Lisensen blir sendt ut av NIHF, men registreres og kan endres av klubb. Man kontakter derfor klubb hvis man ikke mottar lisensen. Lisensen betales i Min Idrett.

Følg link for mer informasjon om skademelding, lisens og forsikring