Nye retningslinjer for ønsket klubbkultur

oilers-svg-logo-sort


Gode holdninger og verdier er viktig for Stavanger Hockey. Derfor har vi nå oppdatert klubbens retningslinjer for oppførsel. Retningslinjene finner du på veggen i Stavanger Ishall og gjelder for spillere, trenere, lagledere og foreldre.

Disse retningslinjene ble vedtatt på regionstinget i sommer og gjelder for alle klubbene i region Sørvest.