Nytt fra sportslig leder skøyte- og hockeyskolen

oilers-svg-logo-sort

Vi startet opp skøyte og hockeyskolen i uke 40 og har treninger tirsdag og lørdag eller torsdag og lørdag.  På tirsdager er det skøyteskole med gruppe 1,2 og 3 og hockeyskole for de yngste (barnehagealder). Torsdager brukes til hockeyskole for de som er i skolealder. På lørdagen har alle gruppene trening.

Antall deltakere har siden oppstarten vokst jevnt og trutt. Vi har nå 328 aktive deltakere (99 jenter og 229 gutter) født fra 2016 – 2008. På isen kjører vi relativt fast opplegg på skøyteskolens 3 grupper og flytter ungene mellom nivåene når de er klar for nye utfordringer. Vi flytter spillere inn på de respektive lagene når de har nivået til å mestre treningen og sjansen for å oppleve mestring er god. I første omgang tar vi en evaluering nå rett før jul.

For å lede aktiviteten på isen har vi i dag registrert en del trenere på hver gruppe og får i tillegg hjelp av U14 på tirsdager og kvinner 1.div som hjelpetrenere.

Kjell Erik Myreng

Sportslig leder skøyte- og hockeyskolen