Nytt fra styret

oilers-svg-logo-sort

Hei, alle hockeyvenner!

Sesongen er nå i full gang, og det er fullt trøkk på isen. Fra styrets side er det mye som skjer. Prosjekt rundt verdier og holdninger jobbes det ganske mye med, samtidig som en del fokus også ligger mot ny og oppdatert sportsplan samt økonomi. Å få på plass klubbens verdier og holdninger er instrumentalt for å kunne få på plass en klubbkultur som vil være en forenende faktor for klubben og medlemmene. Dette gir seg utslag i at det er igangsatt en arbeidsgruppe som jobber blant annet med klubbens verdigrunnlag, samtidig som det utarbeides regler for hva det vil si å være en spiller i klubben, Hva vil det si å være en forelder i klubben og hva vil det si og være medlem i klubben.

Parallelt vokser klubben mer og mer, og vi har i inneværende år passert 1500 medlemmer. Selv om vi er store er det viktig å huske på at Stavanger Hockey i stor grad drives av frivillige. Foreldre er, ved siden av spillerne, klubbens viktigste ressurs, både når det gjelder gjennomføringen av treninger, kamper, turneringer, reiser og andre arrangementer. Inntil videre stiller de fleste i klubben og rundt lagene opp på frivillig basis. Dette gjelder både trenere, lagledere, materialforvaltere, styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, dugnadsansvarlige osv. Som forelder bør du reflektere over dette før du retter kritikk mot noe eller noen. Samtidig er vi en Ishockeyklubb med ganske stor takhøyde, og har du konstruktive innspill, forslag til endringer eller forbedringer, eller sågar ønsker å bidra ved å påta deg et frivillig verv er det alltids bare å ta kontakt med lag- eller klubbledelse direkte. Klubben trenger sårt all den hjelp vi kan få, og i skrivende stund har klubben, behov for mer sponsorer inn for å opprettholde det sportslige tilbudet vi har og som vi ønsker å tilby fremover. Alternativet er å kutte ned på reisestøtte og betalte trenere. Det er viktig at vi tenker klubb som helhet, og ikke kun på enkelt lag, om dette skal gå rundt.

Med vennlig hilsen

Lars Atle Kjøde, Styreleder