Nytt samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk

Stavanger-Idrettsklinikk

Stavanger Hockey har inngått et samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk. Samarbeidet omfatter både forebygging, behandling og kursvirksomhet.

Mer om avtalen kan du lese på denne linken. I tillegg vil det bli sendt ut ytterligere informasjon til aktuelle lag/grupper som omfattes spesielt av avtalen.

Denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon.