Nytt styre i Stavanger Hockey

skoyter

Årsmøte i Stavanger Hockey ble avholdt mandag kveld 10. mars i Østerhusrommet i DnB Arena.

Årsmelding og regnskap for 2013 med revisorrapport og budsjett for 2014 ble enstemmig vedtatt. Det var god stemning og mange velfortjente applauser til de mange som har gjordt en innsats for klubben. Valkomiteens forslag til nytt Styre for 2014-15 ble også enstemmig vedtatt, med flere fra det gamle styret på gjenvalg for å sikre kontinuiteten i klubben.

Det nye Styret i Stavanger Hockey er:

Ståle Brattebø, styremedlem, nyvalg 2 år, hvorav første året som Styreleder (U15)
Vidar Are Ekstrøm, styremedlem, 2 år (forlenger med ett) hvorav første året som Nesteder (HS, JU9 og U12)
Ronny Gottschalksen, styremedlem , 2 år (forlenger med ett) (JU11, U12 og U18)
Siv Tove Meinich-Backe, styremedlem, 2 år (forlenger med ett) (U11)
Bent Johansen, styremedlem, nyvalg 2 år (JU9 og U12)
Ragnhild Tveit, styremedlem, nyvalg 2 år (JU12/13 og U18)
Maren Løland, styremedlem, ikke på valg (Kvinner Elite)
Christopher Klees, styremedlem, ikke på valg (U14, JU9 og HS)
Kåre Olsen, Styremedlem, ikke på valg (U18)

Kontaktlister med eposter og telefon vil bli oppdatert så fort Styret er konstituert og har fordelt ansvarsoppgavene mellom seg.

Protokoll (referat) fra Årsmøtet finner du her.