Obligatorisk trener og lederutdanning

skoyter

Motivene
Bedre skolerte trenere og ledere gir bedre organisasjons- og spillerutvikling. Ved å stille krav om kompetanse, så oppjusterer vi trenere og lederes posisjoner, og på den måten tar vi dem og deres posisjon mer på alvor. Ved siden av faglig skolering, skal alle få vite mer om organisasjonsstruktur og felles lover og regler innenfor idretten generelt og ishockey spesielt.

Parallelt med kursingen vil det være tema ved seriemøter, ungdomslederseminar og ved kretsledermøter. NIHF ønsker at alle involverte kjenner til mål og middel innenfor egen organisasjon, og at de vet hva det innebærer for dem i deres posisjon og praksis.

pdfLast ned hele dokumentet her