Råd for hvordan komme tilbake etter corona-sykdom

skoyter

Olympiatoppen har laget denne veilederen for utøvere når man skal tilbake på trening etter å ha vært corona-syk.

Retur til trening og konkurranse etter Covid 19.
Råd til trenere og utøvere
Av Petter Sørensen, Lege OLT- I 25.08.2020

Bakgrunn:
Covid 19- sykdom kan medføre komplikasjoner som hjerte-, lunge-, nyre og
blodsykdom.

En forsiktig og gradvis retur til trening og konkurranse, antas å kunne redusere
sannsynligheten for følgetilstander hos idrettsutøvere.

Kunnskap rundt sykdomsforløp og eventuelle senvirkninger av Covid 19 er i stadig
utvikling. Vi ber dere ta høyde for at rådene vi gir i dag kan endre seg med ny
kunnskap.

Hovedbudskap:
 Alvorlige sykdomsforløp av må vurderes av lege før eventuell opptrening kan
begynne.
 Moderate sykdomsforløp (feber, redusert allmenntilstand) skal ha minimum 14
symptomfire dager før oppstart av opptreningsplan (se under).
 Milde sykdomsforløp (lette forkjølelsesymptomer etc) skal ha minimum 7
symptomfrie dager før oppstart av opptreningsplan (se forslag under).
 Friske/ symptomfrie utøvere med positiv koronatest bør redusere
treningsbelastning i 14 dager.
 All gjennomført trening skal oppleves normal. Redusert funksjonsnivå,
økt trettbarhet el. må hensyntas.
Når kan man starte gjenopptreningen?
 Alvorlige eller langvarige sykdomsforløp må vurderes av kvalifisert
helsepersonell og veiledes individuelt.
 Utøvere med tidligere kjente sykdommer (diabetes, hjertesykdom,
nyresykdom, mv.) bør vurderes av lege tross mildt eller moderat
sykdomsforløp.
 Milde sykdomsforløp (lette forkjølelsesymptomer etc.) anbefales minimum 7
symptomfrie dager før oppstart av gjenopptrening.
 Moderate sykdomsforløp (feber, redusert allmenntilstand) anbefales minimum
14 symptomfrie dager før oppstart av gjenopptrening.
 Før eventuell oppstart av opptreningsplanen skal utøveren kunne gjennomføre
dagligdagse aktiviteter, inkludert 500 meter rask gange, uten følelse av
unormal trettbarhet eller tungpust.
 Utøver skal ikke bruke medisiner relatet til sykdomsforløpet (paracet etc.)
 Utøvere som har testet positivt for SARS- CoV- 2, men ikke har
sykdomssymptomer anbefales en klar reduksjon i treningsbelastningen i
minimum 14 dager (NB: minimum 10 dager i isolasjon). Vi anbefaler at disse
utøverne reduserer både treningsvarighet, hyppighet og intensitet slik at de i
praksis ikke blir subjektivt slitne av den treningen som gjennomføres.
 OBS! All gjennomført trening skal oppleves normalt.
o Ved lette plager (økt trettbarhet mv) kan utøver etter 24 timer med hvile
forsøke siste vellykkede progresjonstrinn.
o Ved uttalte plager må lege konsulteres og ev smitteforebyggende
hensyn ivaretas.

Forslag til opptreningsplan etter gjennomgått sykdom:

Olympiatoppen Innlandet anbefaler at GRTP- skjema i vedlagte infographic (Elliot et
al, 2020) benyttes ved gjenopptrening av tidligere friske utøvere med milde eller
moderate sykdomsforløp.

Link til aktuelle originalartikkel finner under.
https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2020/06/22/bjsports-2020-102637.full.pdf