Registrering av søsken – søskenmoderasjon

1400x690 nettsiden

I Stavanger Hockey har vi flere ordninger som omhandler søskenmoderasjon. Dette gjelder både treningsavgifter, hockeycamper og nå også HFO mm. For å forbedre faktureringen av dette, slik at vi slipper å gjøre så mye etterarbeid, trenger vi at alle medlemmer med flere barn i klubben registrerer seg i følgende skjema:

Søskenregistrering – søskenmoderasjon

Frist for registrering er mandag 12. september.

Eksempler på søskenmoderasjon:

  • Treningsavgift fom U8 og opp: Man betaler full pris for det eldste barnet, og deretter 50% for resterende søsken.
  • Hockeyskolen: Full pris på hockeyskolen – U7 er 1900,-, fra søsken nr 2 betaler man 1700,- Det er ingen søskenrabatt mellom hockeyskole og andre lag i klubben.
  • HFO: Man betaler full pris på det barnet som går flest dager, og deretter 50% for resterende søsken.
  • Camper: Her blir søskenmoderasjon informert om i forbindelse med hver camp.

 

Tusen takk for hjelpen!