Retningslinjer for off-ice trening U7, U8, U9

Off ice

Mengde:

 • Deltakelse i annen idrett 2-3 ganger i uken, eventuelt 1-2 off-ice økter i uken. Off-ice treningene kan gjennomføres i forbindelse med istreninger (før eller etter), eller på en egen dag om det er ønskelig med flere treninger i uken. Off-ice treningene i forbindelse med istreningene trenger ikke å ha lengre varighet enn 20-30 minutter
 • Vi oppfordrer spillerne i denne aldersgruppen til å (i den grad det er mulig) delta i andre idretter. Forskning tyder på at en allsidig idrettslig praksis i tidlig alder er et premiss for hvorvidt utøvere realiserer sitt potensial og presterer på høyt nivå senere. Allsidig idrettsdeltakelse gir motorisk og taktisk overføringsverdi til den idretten man senere spesialiserer seg i

 

Fysisk egenskap

Prioritering

Koordinasjon

 

Styrke

 

Hurtighet

 

Utholdenhet

 

Bevegelighet

 

Koordinasjon

”Evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene”

 • Det er viktig å gi spillerne en allsidig og generell bevegelseskompetanse fra tidlig alder. Fordi god motorikk og koordinasjon er viktig og en forutsetning for effektiv innlæring av nye og ferdighetsrelaterte teknikker
 • Man bør trene alle de koordinative egenskapene: rytme, balanse, tilpasset kraftinnsats, øye-hånd og øye-fot, romorientering og reaksjonsevne
 • De koordinative egenskapene trenes gjennom balanseøvelser, speed ladder øvelser, øvelser med tennisball, kølleteknikk og gjennom allsidige spill og leker
 • Det er også viktig å bemerke seg at deltakelse i annen idrett og lek/aktivitet vil ha gunstig effekt på spillernes koordinasjon. Trenerne bør oppmuntre spillerne til å delta i andre idretter og leke i fritiden. Om ønskelig kan også trenerne tilby en ekstra treningsøkt i uken hvor det er fokus på allsidig bevegelse

Styrke

”Den maksimale kraften en muskel eller en muskelgruppe kan skape ved en spesifikk hastighet”

 • Styrkeøvelser for hele kroppen med spesielt fokus på stabiliseringsmuskulatur (mage/rygg)
 • Kroppsvekt, eventuelt partner benyttes som motstand
 • Treningsvolumet er lavt, med 3-10 øvelser for hele kroppen og 1-2 serier øvelse
 • Treningen er lekbetont, men med fokus på generelle og riktige løfteteknikker

Hurtighet

”Evnen til å forflytte kroppen hurtig over ulike distanser, med og uten start/stopp og retningsforandringer”

 • Hurtighetstrening off-ice inkluderer f.eks. sprinter, agility øvelser, ladder drills, hinderløyper, quick feet øvelser o.l
 • I barneårene er det gunstig å utvikle nervesystemets evne til å aktivere muskulaturen hurtig
 • Treningen bør være lekbetont og organiseres som konkurranser, stafetter og leker av ulike slag
 • Spensttrening (hoppseirer) vil også ha gunstig effekt på hurtigheten. Spensttrening er imidlertid belastende for knær o.l., slik at systematisk spensttrening må unngås i denne perioden. Legg i tilfelle inn hopp i leker eller hinderløyper av ulike slag
 • Innsatsen må være maksimal eller nær det maksimale, hvor pausene skal være betydelig lengre enn arbeidsperioden
 • Det bør også legges vekt på variasjon i øvelsesutvalget
 • Finn øvelser som også utfordrer spillernes koordinasjon, som for eksempel sprinter med retningsforandringer, reaksjonsøvelser og speed ladder drills

Utholdenhet

”Evnen til å motstå tretthet eller evnen til å jobbe med høy intensitet over lang tid”

 • Spesifikk utholdenhetstrening bør unngås i disse aldersgruppene. Spillerne utvikler utholdenheten gjennom en aktiv hverdag med mye trening/aktivitet
 • Sirkulasjonssystemet til spillerne er ikke ferdig utviklet og utholdenhetstrening vil dermed ikke ha betydelig effekt

Bevegelighet

”Evnen til å skape optimale bevegelsesutslag i ledd og leddkjeder”

 • Dårlig bevegelighet begrenser leddutslag og kan forstyrre optimal bevegelse. I ishockey vil for eksempel dårlig bevegelighet kunne begrense optimale skøyteskjær. I tillegg vil også dårlig bevegelighet øke risikoen for utvikling av skader
 • Bevegelighetstrening i barne- og ungdomsårene er spesielt gunstig fordi ledd, muskel og bindevev da er ekstra mottakelige
 • Bevegelighetstrening bør utføres hyppig og i forbindelse med alle treninger, som oppvarming eller etter økter.