Skade i ishockey

skoyter

Om det skjer en skade i ishockey, vil du her finne instrukser for melding av skaden.
Det skal fylles ut eget skadeskjema pga. forsikringen.

Her er også link til NIHF sin side: http://www.hockey.no/t2.asp?p=4928

pdfInformasjonsskriv_til_lagledere_mm_-_NIHF.pdf