Sparebankstiftelsen SR-Bank gir 30.000,- til IHKS og prosjektet FOR ALLE.