Stavanger Hockey blir UEGO

Uego_stvgr_bredde

 

 

Stavanger Hockey har blitt plukket ut av Sparebanken Vest som samarbeidslag til deres UEGO-prosjekt. Stavanger Hockey vil bl.a. benytte UEGO-begrepet inn i sitt holdningsarbeid rundt sin aldersbestemte lag. UEGO vil også bli synlig på treningsdrakter og vil få en fast plass på klubben sin hjemmeside. Utover dette vil prosjektet utvikles underveis. Sparebanken Vest bidrar gjennom prosjektet med betydelige midler som hjelper klubben i sin daglige drift for å nå visjonen om “flest mulig, lengst mulig” på en UEGO måte.

Mer om UEGO, kan man lese ved å følge linken under