Stavanger med 7 spillere på Isbjørn-prosjektet!

bildemangler_715x402

Stavanger har fått med hele 7 spillere på samlingen for 2002-modeller. Dette skal danne grunnlaget for det kommende landslagsuttaket for klassen U16. Det er tatt ut 59 spillere fordelt på 12 klubber. Hele uttaket kan leses på hockey.no. Spillerne fra Stavanger er:

Jonas Haughom
Torstein Haukali
William Kuisma
Jone Haug Nygård
Theodor Erevik Solland
Andre Bjelland Strandborg
Ask Trettenes

Vi gratulerer og ønsker lykke til frem mot U16-uttaket.