Sterk trenerkabal på plass

trenere

Etter kraftig jobb med trenerkabalen i klubben, kan vi slå oss på brystet og skryte litt av kvaliteten i trenerstaben i klubben. Det er ikke bare våre spillere som tar plass på ulike landslag… Flere av våre trenere er engasjert av forbundet i ulike klasser. Vi nevner følgende:

  1. Pål Gulbrandsen – U16
  2. Marcus Forgaard – JU18
  3. Thomas Pettersen – Kvinner
  4. Daniel Vatne – Isbjørnprosjektet
  5. Eirik Haukali – Isbjørnprosjektet
  6. Laura Rollins – JU18 Spania
  7. Patrick Børresen – U18

Stavanger Hockey er stolte av trenerteamet sitt. Utover disse personene er også en haug med andre trenerkapasiteter engasjert i stillinger. Vi har stort fokus på utvikling, ikke bare av spillere, men også våre trenere og ledere. Det er gledelig å se at mange unge spillere søker mot klubben vår. Våre gode trenere skal ha mye av æren for den sportslige suksessen klubben nå opplever.

Thomas Pettersen, sportslig leder for U14-U18, ansvarlig for akademiet og trener for kvinnelandslaget.

På spørsmål om hvordan det er å kombinere det å være klubbtrener og landslagstrener svarer Thomas Pettersen følgende:

“For meg så er nåværende løsning glimrende. Klubben er flinke til å tilrettelegge for utøvelse av de to gjerningene. Klubben ser fordeler i den utviklingen vi landslagstrenere får gjennom forbundet. For meg er denne synergi-effekten givende. Jeg vet at det ikke er likt i alle klubber, og at det kan være en utfordring å få tilstrekkelig med tid for å kunne utføre begge oppgavene.”

Hvordan ser du på utfordringen med å være både trener for gutter og jenter, sett opp imot at regelverket er ulikt?

“For meg er det viktigste som trener at alle utøvere behandles likt. Når det gjelder de ulike reglene ved jente og guttehockey, så er ikke det noe problem. Jeg har fokus på å utvikle spillerne på best mulig måte gitt de rammene vi har.”

Daniel Vatne er forholdsvis ny i klubben, inn fra Bergen. Han har tidligere hatt gjesteopptredener på camper arrangert av Stavanger Hockey. Han var instruktør på årets eliteleir for 2005-kullet. Han forklarer litt om det å kombinere klubbtrenerrollen som hovedtrener på 2006 og engasjementet for forbundet/Wang Ung.

“På isbjørnprosjektet har jeg hatt mest ansvar for fystrening, og ikke noe særlig på is. Det er veldig givende for meg å knytte kjennskap med spillere og trenere fra andre klubber. På denne måten deler vi erfaringer og ser hvordan andre løser utfordringer. Jeg føler erfaringen fra isbjørnprosjektet styrker arbeidet mitt som hovedtrener for mitt kull i klubben. På motsatt vis gir min kjennskap til klubbens spillere meg store fordeler når jeg jobber med elevene på Wang. Det å kunne skreddersy de fysiske øktene mtp. spillernes behov er en kjempefordel”