#STOPP

stopp_1920x1080

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

Norges Ishockeyforbund har over lengre tid jobbet med holdninger og mangfold i idretten vår. Dette arbeidet er en del av vårt samfunnsansvar. 

Nå samler Norges idrettsforbund hele norsk idrett og tydeliggjør vårt klare standpunkt, som sier #STOPP til rasisme, kjønnsdiskriminering, homohets og alle andre former for diskriminering.

– Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag. Da er det holdningsskapende arbeidet som foregår ute i klubber og lag, det aller viktigste. Med #STOPP-konseptet kan vi alle bidra til å markere vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering, sier idrettspresident Berit Kjøll til idrettsforbundet.no.

Stavanger Hockey ønsker å bli med på invitasjonen fra NIF og NIHF om å bli med på dette viktige #STOPP-laget, slik at vi sammen kan skape idrettsglede for absolutt ALLE! 

Les saken på NIFs hjemmeside her