Styret informerer

oilers-logo

Til orientering ifm permitteringer

Styret ønsker med dette å orientere klubbens medlemmer om hvordan pandemien påvirker klubben og hva som blir gjort for å møte de utfordringene dagens situasjon påfører organisasjonen.

På grunn av covid-19 fikk sesongen en brå og uventet slutt for oss alle. For klubben er de praktiske implikasjonene av dette at all organisert trening og eventuelle øvrige samlinger ikke kan gjennomføres.

For våre medlemmer er det ekstra trist at kamper, turneringer og sluttspill utgår, men det viktigste, og eneste, Stavanger Ishockeyklubb nå skal gjøre er å følge myndighetenes retningslinjer i arbeidet for å unngå smittespredning.

At sesongen avsluttes såpass mye tidligere får åpenbare økonomiske konsekvenser og veldig mange arbeidsoppgaver for de ansatte faller bort. På nåværende tidspunkt er det ikke arbeid til de ansatte, hvilket er grunnlag for at alle ansatte blir permittert ved utgangen av mars. Alle uten faste stillinger ble permittert for noen uker siden. Daglig leder permitteres 50% slik at de mest nødvendige administrative oppgaver kan gjennomføres.

Å bevare fundamentet for de aktivitetene som Stavanger Ishockeyklubb tilbyr er hovedfokuset. Styret ønsker et tett samarbeid med daglig leder slik at vi kan gjenoppta driften eller deler av den så snart som mulig.

Styret ser videre på andre muligheter for å komme ut av denne krisen på en økonomisk forsvarlig måte. I første omgang ber vi alle som har mulighet til det å melde seg inn som medlemmer. Det er også tatt opp til vurdering å sette i gang en kronerulling slik at folk kan få bidra med det de selv ønsker og har anledning til. Videre har det vært snakk om å selge billetter til Kvinner Elite sine NM-kamper, selv om kampene ikke avvikles. Vi er åpne for andre gode forslag som kan hjelpe klubben i en vanskelig økonomisk situasjon.

Avslutningsvis ber styret alle om å ta vare på hverandre og vi ønsker alle en god helse i disse utfordrende tider. Samtidig vil vi takke for forståelse for de tiltak som nå blir iverksatt.

mvh

Styret i IHKS