Styret informerer

stvgrlogo

Uttalelse fra styret i IHK Stavanger, vedrørende Hafsfjord Kings vurdering av oppstart av egen barne- og ungdomsavdeling.

Torsdag 14.12.2017 sende Hafrsfjord Kings ut en melding via Facebook om at klubben ville utvide sitt tilbud til også å omfatte en egen barne- og ungdomsavdeling. Hafrsfjord Kings oppfordrer også personer å melde seg inn i klubben for å realisere dette. I og med at henvendelsen i utgangspunktet ikke retter seg mot nye miljøer, men i stor grad mot medlemmer i IHK Stavanger, ønsker styret i IHK Stavanger å komme med en uttalelse om den aktuelle saken.

Før september 2012 var det to klubber med barne- og ungdomstilbud i Stavanger, Siddis og Viking. Begge klubber slet på flere områder og de kjempet om de samme, knappe, ressursene. Det ble den gang gjort en vurdering om at man skulle forene kreftene i stedet for å sloss mot hverandre. De grepene man gjorde har hatt en positiv utvikling for både topp og bredde i hockeymiljøet i byen. Det vil alltid være forbedringspotensialer og det vil alltid være enkelttilfeller som kunne vært håndtert bedre, men det store bildet viser framgang på absolutt alle områder. Man har flere medlemmer, et bredere aktivitetstilbud, flere dommere, flere treningstimer pr aktivt medlem, bedre sportslige resultater osv. Vi skal ære stolte av hva vi har fått til i løpet av drøye 5 år

 • Det er nå landslagspillere fra stavanger på alle aldersbestemte landslag både på gutte- og jentesiden (2017/18).
 • U16, U18 og U20 har bra resultater i seriene med å være på den øvre halvdel av tabellen (2017/18)
 • U16B og U18B biter godt fra seg i sine serier (2017/18).
 • Stor rekruttering på skøyte- og hockeyskolen.
 • Flere unge spillere kjemper om plass i Oilers-troppen enn noen gang tidligere.
 • Jente- og guttelag fra hockeyskole til U18.
 • Superlag
 • Velfungerende HFO tilbud.
 • Hockeyskole for både voksne og ungdom.
 • Camper og etablerte cuper i ulike årstrinn
 • Utviklet klubben til å bli mer profesjonell.
 • Parahockey

Årsaken til utviklingen har, etter styret sin mening, nettopp vært den effekten man håpet på ved sammenslåingen, nemlig en bedre forvaltning av de knappe ressursene som i dette tilfellet kan defineres som istid, trenerkrefter og økonomi. Det å kunne forvalte f.eks. istid internt i klubben har gitt en helt annen fleksibilitet enn tidligere, og har vært den største årsaken til at man kan gi hvert enkelt medlem mer istid til et tidspunkt som er bedre tilpasset alder på gruppen.

Ishockeyklubben Stavanger ønsker flere klubber i regionen. Dette vil styrke regionen, gi muligheter for vekst av miljøet, reduserer reisekostnader osv. Dette må imidlertid ikke føre oss tilbake i den situasjonen vi var i for kun kort tid siden. Her er det viktig å se på hockeyfamilien som en helhet og forvalte de ressursene man har best mulig. Da Hafrsfjord Kings opprettet seniortilbud, dekke et behov som ikke hadde godt nok tilbud i regionen, og dette gikk ikke på bekostning av barne- og ungdomsaktiviteten. Når Hafrsfjord Kings nå ytrer et ønske om å starte opp en barne- og ungdomsavdeling uten å gjøre noe med de knappe ressursene, står man imidlertid i fare for å gi flere unge et dårligere tilbud enn det som eksisterer i dag. Det er sunt med konkurranse, og her er det heller ikke snakk om redsel for medlemsflukt som er avgjørende, men en bekymring mot at en splitting av miljøet er den beste løsningen.

IHK Stavanger støtter ikke initiativ som vil kunne føre oss tilbake til Viking og Siddis-tiden.

 

Bent Johansen

Styreleder, IHK Stavanger