Tilskudd fra Sparebanken Vest

SparebankenVest-logo@4x

I forrige uke fikk Stavanger Hockey ikke mindre enn to tilskudd fra Sparebanken Vest.

Ildsjelfondet:

Dette fondet har som formål å bidra til at ildsjeler, lag og organisasjoner kan holde liv i, eller dra i gang nye og gode initiativ som vil gi positiv effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Stavanger Hockey fikk her tilskudd til miljøtrenere på skøyte- og hockeyskolen kommende sesong. Dette gjøres for å bedre kvaliteten på tilbudet i form av tettere oppfølging til deltakerne og det enkelte barn, uten at det skal koste noe mer for foreldrene. Dette er svært positivt for skøyte- og hockeyskolen, og det er derfor naturlig med en stor takk til Sparebanken Vest for støtten!

Koronafondet:

Sparebanken Vest gir her tilskudd til istreningen nå utover sommeren, og sikrer at denne blir kostnadsfri for alle medlemmene som koser seg på is i mai og juni. Istid i disse månedene er ikke gratis, men nå hjelper altså Sparebanken Vest med å gi klubbens medlemmer en svært positiv avslutning på en veldig spesiell sesong. Her er det igjen bare å bukke, nikke og neie!