Trener II kurs 2014-15

skoyter

Her er invitasjon og info om Trener II kurset til NIHF kommende sesong. Klubben ønsker at flest mulig trenere tar dette, og ref. Styrevedtak betaler klubben kostnadene ved trenerkurs. 

Merk påmelding innen 8. august!

http://www.hockey.no/nyheter/Sider/Invitasjon-til-Trener-II-kurs-2014.aspx