Trener II-kurs i Stavanger

trenerkurs

INVITASJON TIL TRENER II-KURS 2017 I STAVANGER

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs. Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

Del 1: Sted: DNB Arena, Stavanger
Dato: 15. – 19. februar 2017

Kursavgift for deltagere som ikke har behov for overnatting er på kr. 2000,-.
Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3500,-.
Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4500,-.

Del 2: Sted: Toppidrettssenteret i Oslo.
Dato: Mai/juni 2017 fredag – søndag, vi kommer tilbake med eksakte datoer.

Kursavgift for de som ikke har behov for overnatting er på kr. 1000,-.
Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 1500,-.

Påmelding på vedlagte skjema. Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Krav til deltagelse: Trener I + 1 års praksis som trener.

Innhold del 1:

Teknisk/taktiske emner

• Å score mål
• Å spille back
• Skøyteteknisk trening
• Femmeren i forsvar og femmeren i angrep
• Effektiv istrening
• Dropper
• Spill i over- og undertall
• Situasjonsbestemte roller
• Spillesystemer
• Utfordringer i ungdomsishockeyen
• Lagledelse og coaching
• Antidoping

Innhold del 2:

Ressurstrening

• Styrketrening
• Utholdenhetstrening
• Idrettsspesifikk basistrening
• Arbeidskrav og kapasitetsprofil
• Praksis

Påmelding på vedlagte skjema sendes til: aml@hockey.no innen onsdag 4. januar 2017.

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på e-post aml@hockey.no eller tlf. 481 01 136.

Påmelding: invitasjon-stavanger-2017