Utholdenhetstrening

skoyter

Trening av utholdenhet bør være tydelig rettet mot arbeidskravet i Ishockey, dvs. intervallarbeid med høy intensitet. Ishockey er en fysisk krevende idrett som kjennetegnes av høy intensitet og korte arbeidsperioder. Under finner du ulike eksempler på relevante utholdenhetsøkter. Treningen er forbeholdt f.o.m U14, men kan også forsiktig introduseres for U13 spillere. Ha progresjon i volum (arbeidstid, repetisjoner osv.) ved økende alder.

Bakkeintervaller
Alternativ 1: 15 sek (Pause: 45 sek) x 10-15 reps. Intensitet: 100%
Alternativ 2: 30 sek (Pause: 90 sek) x 8-10 reps. Intensitet: 95-100%
Alternativ 3: 1 min (Pause: 2.5 min) x 4-8 reps. Intensitet: 95-100%

Hockeyintervaller
Alternativ 1: 60 sek høy intensitet (80-85%)  30 sek maks intensitet (100%)  90 sek rolig intensitet x 4-6 reps
Alternativ 2: 40 sek (Pause: 80 sek). 10 min x 2-3 sett (Seriepause: 3 min). Intensitet: 95-100%
Alternativ 3: 30 sek (Pause: 15 sek) x 4 reps x 3-5 sett (Seriepause: 2 min). Intensitet: 97-100%

Hockeyintervallene kan med fordel gjennomføres som hinderløyper, med retningsforandringer

Terskelintervaller
Alternativ 1: 1 min (Pause: 30 sek) x 10-16 reps. Intensitet: 80-90%
Alternativ 2: 3 min (Pause: 1 min) x 5-8 reps. Intensitet: 80-90%
Alternativ 3: 5-4-3-2-1 (Pause: 2-1 min). Intensitet: 80-90%
Alternativ 4: 45 sek (Pause: 15 sek) x 15-20 reps. Intensitet 80-90%