Vestlandsserie for Millennium…

skoyter

Vestlandsserie for Millennium klassen på Næbø 15-16 Desember.

Kommende helg arrangeres den 2. Vestlandsserie weekenden for 2000 klassen i denne sesongen.
Nærbø er vertskap, og kampene spilles lørdag 15/12 og søndag 16/12.

Bergen, Lyderhorn, Stavanger Hvit og Stavanger Sort deltar i turneringen.

Sesongens første Vestlandsserie weekend ble arrangert i Bergen i slutten av Oktober, og Stavanger
vil være vertskap for tilsvarende arrangement i slutten av Februar.

Vestlandsserien er et viktig suplement til å øke kampantallet utover kretsseriekampene.