Årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger – utsatt inntil videre

Årsmøte

Stavanger 14.03.2020

Oppdatert informasjon vedrørende årsmøtet:

Saksdokumenter blir lagt ut fortløpende nederst på denne siden.

Idrettslag skal normalt avholde sine årsmøter innen 31.03 hvert år. Pga situasjonen rundt den pågående spredningen av koronaviruset er det åpnet for at årsmøtet utsettes eller eventuelt gjennomføres på andre måter. Styret har dermed vedtatt at årsmøtet blir utsatt, og man vil komme tilbake til ny dato, og om det gis mulighet for å gjennomføre årsmøtet på andre måter.


Stavanger 15.02.2020

Til medlemmene i IHK Stavanger. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Årsmøtet avholdes den onsdag 25. mars 2020, kl. 17:30, i DNB-Arena, Telia Lounge, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger. (Styret kommer tilbake til ny dato mm ref øverste avsnitt i artikkelen)
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars 2020 (to uker før årsmøtet) til post@stavangerhockey.no. Henvendelse merkes med “sak til årsmøtet”
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én-1 uke før årsmøtet på denne siden på www.stavangerhockey.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Hva bør man gjøre vedrørende årsmøtet?

 • Alle medlemmer i IHK Stavanger over 15 år kan stemme på årsmøtet. Sjekk at medlemskontingent er betalt (jmf det som står over). Er du ikke medlem i klubben, sender du en e-post til post@stavangerhockey.no og ber om medlemskontingent.
 • Valgkomiteen trenger gode kandidater til personer både i styret, kontrollkomiteen og disiplinærutvalget. Kandidater kan man sende til valgkomiteens leder Bjørn Ove Bøe
 • Hold av datoen, kom på årsmøtet og vær med å form klubbens framtid!

Saksdokumenter: 

 • Saksliste
 • Årsberetning 2019
 • Ny lovnorm
 • Budsjett 2020 (må justeres som følge av koronasituasjonen)
 • Revisors beretning 2019 (vil bli lagt ut når den foreligger)
 • Revidert årsregnskap 2019 (vil bli lagt ut når det foreligger)
 • Kontrollkomiteens beretning 2019 (vil bli lagt ut når den foreligger)
 • Strategi og organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling til styre
 • Styrets innstilling til valgkomité