Årsmøtet er gjennomført og styret fikk gjenvalg

skoyter

Årsmøtet i IHK Stavanger ble gjennomført digitalt onsdag 2. juni 2021. Av de styremedlemmene som var på valg, fikk alle gjenvalg. Styret for kommende periode blir dermed identisk det som ble valgt inn på årsmøtet i september 2020.

Styret:

 • Leder: Kari Johnson
 • Nestleder: Atle Abrahamsen
 • Medlem: Christian Bjørnsen
 • Medlem: Tore Sunde
 • Medlem: Kjetil Kaland
 • Medlem: Rikke Tittel
 • Medlem: Monica Sivertsen
 • Varamedlem: Jeanette Jekteberg
 • Varamedlem: Carl-Axel Bakke Erichsen

Kontrollkomiteen:

 • Leder: Leif Solland
 • Medlem: Frode Klungtveit

Valgkomiteen:

 • Leder: Jan Arild Sørbø
 • Medlem: Ragnhild Abercrombie
 • Medlem: Kari Jøssang
 • Varamedlem: Ine Rege

Saksdokumenter ligger fortsatt tilgjengelig her.

Signert protokoll ligger her