Covid – 19 og retningslinjer for IHK Stavanger

skoyter

Vi er inne i en spesiell tid med mye usikkerhet. Som hovedregel i denne perioden retter vi oss til gjeldende regler til ny beskjed blir gitt. Fom 30. januar gjelder følgende restriksjoner:

  • Maksimal gruppestørrelse er 20 personer. Dette inkluderer trenere.
  • Maksimalt 2 grupper på samme isflate.
  • Avstandsregelen er fjernet under trening på isen, men skal alltid opprettholdes i alle andre situasjoner i forbindelse med treningen.
  • For barmarkstrening er det ingen grense på gruppestørrelse, men her skal man overholde avstandsregelen.

14.04.2021 ble det innført strengere regler for skoler og barnehager som også omfatter HFO. HFO følger skolens trafikklys, og må forholde seg til dette når HFO skal gjennomføres. Det er også en sterkere anbefaling om å ikke mikse grupper og dermed redusere antall kontakter. Ut over dette kan aktiviteten gjennomføres på samme måte som den har blitt gjennomført siden 30. januar 2021.

Alt seriespill for den resterende delen av sesongen 2020/21 er nå avsluttet på alle nivåer, både lokalt og regionalt. Det kan spillers treningskamper internt i kommunen.

IHK Stavanger forholder seg, som nevnt, til de retningslinjer som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter samt eventuelle presiseringer fra NIF/NIHF. Dette betyr også at man planlegger og gjennomfører aktivitet så lenge det er åpent for dette. Hvis det er lov å trene, så trener vi innenfor de regler som er gitt. Hvis det er lov å spille kamper, så spilles kampene innenfor de regler som er gitt. Det betyr at man f.eks. planlegger for kampavvikling selv man er usikker på om det vil være mulig å gjennomføre kampen når man kommer så langt. I planleggingsarbeidet er det derfor viktig å ta høyde for at slike endringer kan inntreffe på kort varsel.

Stavanger Kommune krever at alle arrangement (kamper) skal rapporteres inn til kommunen på eget skjema. Dette må gjøres senest 5 dager før arrangementet. Eventuelle endringer skal sendes til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no.

Alle med symptomer på sykdom skal holde seg borte fra trening/kamp. Det er en nasjonal anbefaling om at man skal teste seg ved symptomer selv om man mener at symptomene egentlig skyldes noe annet. Dette er en anbefaling som klubben også støtter, og som er med på å fjerne usikkerhet. Tester man negativt kan man da komme tilbake til aktiviteten når man er symptomfri.

Retningslinjer for trening og kampavvikling er gjennomgått av miljørettet helsevern i Stavanger Kommune, og vil gjelde fram til ny revidering foreligger (ved avvik f.eks. på gruppestørrelse, er det lokale regler som gjelder):

Trenere sammen med lagledelse kan i enkelte tilfeller kansellere treninger ved spesiell mistanke om/utrygghet rundt smitte internt i laget, selv om denne ikke er dokumentert. Det anbefales da at spillere med tilknytning til laget holder seg borte også fra aktivitet i klubben inntil situasjonen er avklart.

HFO og SHA opprettholdes, men man tilrettelegger for at spillere på ulike lag holdes adskilt så langt det lar seg gjøre.

Linker vedrørende Covid-19: