Dommerinfo U13-serien og under

Instruksjoner fra dommer Kjetil Nilsen Kaland. En finspilt kamp uten store kontroverser.

Ansvarlig for oppsett U13 og U11 Sørvest:

Kjetil Nilsen Kaland, kjetil.kaland@gmail.com, 997 17 031

Ansvarlig for oppsett U10-U7:

William Fivesdal Torstensbø, wtorstensbo@gmail.com, 454 81 227

Generell info:

Nedenfor finner dere litt generell informasjon angåande dømming i de lavere seriene, samt turneringsspill for klassen U10-U7. Kommende sesong byr på noen regelendringer/presiseringer, samt nye satser på dommerregningen. Det ligger vedlagt et eksempel på korrekt, ferdigutfylt dommerregning. Henstiller ALLE dommere til å benytte ferdigutfylte skjema, slik at det blir lettere for lagleder å utbetale i etterkant. Nærmere info under.

Eksempel_dommerregning 2018/19

Regelendringer/presiseringer:

Link til hele regelboken, gjeldende for 2018-2022
https://www.hockey.no/***_2018-2022_v1.0.pdf

Info om regelendringer på www.hockey.no

Late hits (interference)

Når det gjelder late hits, inngår dette under regelen for interference. Tidligere har det blitt akseptert takling av spiller i tidsrommet etter denne har spilt pucken. Dette tidsrommet skal nå inskrenkes. Brudd på regelen medfører minimum liten straff.

Slashing

Når det gjelder slashing, skal det dømmes strengere dersom spillers kølle søker motspillers hansker/hender i slagbevegelse. Ellers tolkes regelen slik som før, der kølle skal søke kølle på isen. Brudd på regelen medfører minimum liten straff.

Boarding

Boarding kategoriseres nå på lik linje med checking from behind og checking to head/neck, der det også gis 10min personlig straff for dårlig oppførsel i tilleg til liten straff ved minste alvorlighetsgrad.

I tillegg finnes det flere endringer, som i hovedsak gjelder for høyere serier. Ber alle dommere sette seg inn i endringene.