Category: Dommere

Dommeransvarlig Stavanger Hockey/Krets
Anders Myhra Nordin anordin(a)lyse.net  / mobil: 918 63 344
Dommeransvarlig U13/11 SørVest
Kjetil Nilsen Kaland kjetil.kaland(a)gmail.com / mobil: 99717031
Dommeransvarlig U10-U7 SørVest
William Fivesdal Torstensbø wtorstensbo(a)gmail.com / mobil: 45481227

Link til regelbok IIHF: Her.

Laglederliste

Superlaget: Trine Lyngaas – trine.lyngaas@ryger.no, 95293488 JU7: Ine Rege – ine.rege@lyse.net, 93021921 U7: Rune Petter...