Vinnere av gratis dommerutstyr

IMG20220613165013

Inneværende sesong fikk NIHF tildelt penger til dommerutstyr fra Sparebankstiftelsen. Det ble kjøpt inn pakker med utstyr, og klubbene fikk bestille 2 sett hver. Stavanger hockey har så mye kampaktivitet at vi også fikk Stavanger Oilers sin pakke.

Vi gjorde det slik at jeg nominerte 6 dommere som har vært svært ivrige gjennom sesongen. Av disse ble to trukket ut. De resterende to pakkene ble trukket vilkårlig av dommerne våre fra kullene U13-U16.

De heldige vinnerne var:
Ilya Temerov, Even Sparr Soltvedt, Sofia Nagel og Vegard Jolma-Stensland (ikke tilstede)

Utstyrspakkene besto av:
Hjelm med visir, utstyrsbag, t-skjorte, treningsdrakt, lue, drikkeflaske, dommerdrakt, fløyte og hjelmpose.

Vi takker NIHF og Sparebankstiftelsen og håper dette vil bidra til å opprettholde motivasjonen for dømming. Stavanger Hockey er svært avhengige av at vår unge dommere tar steg og fortsetter dømmingen parallelt med spillingen. Forrige sesongavslutning ble veldig komprimert, og vi er fornøyd med at vi klarer å løse kabalen. Nå ser vi frem mot en ny sesong!