Dugnadssamarbeid med lokale fotballklubber

stavanger-hockey-2002

stavanger-hockey-2002


Stavanger Hockey vil i samarbeid med flere lokale fotballklubber i distriktet starte et felles dugnadsarbeid.

Klubben har fått en gylden mulighet til å dekke inn reisekostnader for 2016 sesongen og vil derfor starte dugnadsarbeidet rett etter påskeferien.

Arbeidet vil bestå av blant annet kioskbevertning på junior og a-lagskamper, rydding og soping av søppel etter kamper samt generelt vedlikehold av anleggene.
Foreldre i klubben må belage seg på minst 1 dugnad pr. uke frem til sommerferien. Første dugnad er satt til 9. april.

Årsaken til dugnadene er pga økte kostnader i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder.

Vaktlister vil bli sendt ut i løpet av påsken.