Kjøp eller salg av veldig godt eksponert reklameplass

stavanger-parkering-logo

Stavanger Parkering og Stavanger Hockey har inngått en samarbeidsavtale som potensielt kan gi gode inntekter til både lag og klubb. Stavanger Hockey disponerer, gjennom avtalen, reklameplass i parkeringshusene ved Stavanger Idrettshall og under Stavanger Ishall. Her kan både lag og klubb selge reklameplass.

  • Hver reklameplass er på 100×140 cm
  • Kjøper disponerer denne plassen for 20.000,- for et helt år. Kjøper dekker utgifter til selve reklamemateriellet, men kan skifte ut reklame etter ønske/behov uten å betale mer enn selve kosten for ny plakat innenfor avtaleperioden.
  • Det er ekstremt mange besøkende i disse parkeringshusene, og det gir derfor en meget god eksponering for kjøper.
  • Hvis salg av reklameplass går gjennom et lag, vil laget sitter igjen med 20% av salget. Resterende blir delt av klubb og Stavanger Parkering etter avtalt fordelingsnøkkel.
  • Det er fullt mulig for et lag å selge flere plasser, og selger man for flere år, får laget samme beløp de kommende årene.
  • Hvis man er interessert eller trenger mer informasjon, er det bare å ta kontakt med dagligleder@stavangerhockey.no.