Lokale dommere med opprykk

Bilde fra tidligere samling

Flere av Rogalandsdommerne har rykket opp før kommende sesong. Av disse også 3 fra Stavanger Hockey. I tillegg er 7 dommere fra regionen sendt opp et nivå. Dommerne ble forfremmet etter møte mellom dommerledelse og regionsansvarlige. Kunnskap, holdning og innsats er lagt til grunn for vurdering om opprykk. Det er viktig for regionen at vi har kvalifiserte dommere. Stavanger Hockey gratulerer og forventer god dømming kommende sesong! Dommerne vil bli innkalt til Forbundsdommer-samling til høsten der regelkunnskap, skøyteferdigheter og utholdenhet blir testet.

Forbundsdommere FD:
William Fivesdal Torstensbø, Stavanger IHK
Kjetil Nilsen Kaland, Stavanger IHK

Forbundsdommeraspirant FDA:
Thomas Strand Johansen, Stavanger IHK

Link til sak på www.hockey.no