Ny sportslig organisering i Ishockeyklubben Stavanger

organisasjonskart

Ved årsmøtet i mars ble det vedtatt en ny organisasjonsplan. Denne planen viser også en ny organisering av den sportslige virksomheten av klubben. Den største endringen er opprettelsen av sportslige ledere som er direkte underlagt sportssjefen og som skal ha hovedansvar for hvert sitt område i klubben. Den resterende delen av den sportslige virksomheten er direkte underlagt sportssjefen. De sportslige lederne blir viktige ressurspersoner og samarbeidspartnere både for trenere, lagledelse og foreldre i deres respektive grupper. Deres arbeidsområder vil bl.a. omfatte oppfølging av trenerapparatet og hjelpe det med å ivareta det rent sportslige. I tillegg vil man ha fokus på holdningsarbeid, og også ha en mer aktiv rolle inn mot foreldregruppen. Disse 4 ressurspersonene vil være sportssjefens forlengede arm og et forsterket bindeledd mellom klubbens sportslige ledelse og klubbens medlemmer.

 

Bildet viser den sportslige organiseringen av IHKS. Her er også klubbens trenere lagt inn under sine respektive lag/grupper. Enkelte lag/grupper har kun foreldretrenere, og disse er ikke lagt inn. Det er også flere trener på vei inn.