Nytt fra Sportssjefen

oilers-svg-logo-sort

Hei alle hockeyvenner!

Da er vi godt i gang med sesongen 19/20 og mange lag suser avgårde i serie og cup spill. Som vanlig er det enorm aktivitet i alle haller og det er vi i Stavanger Hockey selvfølgelig glad for.

Vi i trenerstaben i og rundt jobber til stadighet for at produktet som leveres skal være bra. Vi har flere trenere som i tillegg til jobben i Stavanger Hockey også er involvert i diverse landslag. Her er vi heldige og det diskuteres stadig hvordan vi i Stavanger kan jobbe for å sportslig utvikle oss videre. Noen av disse tiltakene er små forandringer rundt treningsopplegget for aldersgruppen U8-U10 og U11-U13. Her er en trening i uka lagt opp etter differensiert ferdighetsnivå og ikke alder. Tanken bak dette er at alle ungene skal få tilpasset opplæring og oppleve mestring og utfordringer på sitt nivå. Vi har møtt på noen utfordringer underveis, og treningene evalueres fortløpende. Det er viktig å påpeke at dette er et prøveprosjekt som i første omgang strekker seg ut desember.

Ellers har vi innført målvaktspill fra U7 og oppover. Det skal til enhver tid være 4 målvakter på is i den daglige treningen. I tillegg har vi flott målvaktutstyr tilgjengelig. Det er også fort gjort å skifte utstyr underveis i økta hvis dette er ønskelig. Vi har i tillegg til dette forsterket trenerteamet på målvaktsiden betraktelig i forhold til tidligere sesonger. Oppfordrer til at så mange som mulig prøver seg i mål!

Vi har allerede kjørt i gjennom to trenersamlinger for alle våre trenere i Stavanger Hockey. Dette er et prosjekt opprettet for å forsøke å overføre den kompetansen vi har på trenernivå ut til alle foreldre som i det daglige gjør en strålende jobb som frivillige trenere.

Stå på! Sees i hallen 😉

Mvh

Pål Gulbrandsen