Istid fra 12. august!!!

skoyter

Sesongen 2012/13 har omsider sluppet taket, og forberedelsene for neste sesong er allerede i gang. Her kommer en liten oppsummering på hva det arbeides med i klubben om dagen. Målsetningen er å gi ut slik informasjon med (u)jevne mellomrom gjennom året.Istid 

STYRET
Styret har fått en ny sammensetning etter årsmøtet. Oversikt over det nye styret ligger tilgjengelig her. Undertegnede har fått rollen som ny styreleder, og i og med at jeg kanskje er den mest ukjente for folk flest, tenkte jeg det var greit med en liten info.
Jeg heter altså Vidar (fornavn) Are-Ekstrøm (etternavn), nærmer meg 39 år med stormskritt og kommer opprinnelig fra Oslo. I Oslo spiller man hockey i øst og bandy i vest, og i og med at jeg er fra nord ble det håndball i 20 år før en skade satte stopper for guttedrømmen om landslagsspill og proffkontrakt. Hockey ble først introdusert etter at jeg flyttet til Stavanger i 2005. Jeg er utdannet fysioterapeut, men jobber nå som avdelingsleder i Etac AS avd Rogaland som driver med funksjonshjelpemidler. Jeg er firebarnspappa, og er far til en gutt som spiller på neste sesongs U12. Her er jeg også keepertrener. Etter dette følger det tre jenter, der den eldste har lyst til å begynne på det yngste jentelaget til høsten, samt to småtroll som er klare for hockeyskolen. Selv satser jeg på en lysende karriere i Stokka Flyers med ekstremt bratt læringskurve. Det ser ut til å bli noen timer i ishall i årene som kommer.

LAG, TRENERKABAL MED MER
Det har vært stor aktivitet på området rundt trenere og lag. Selv om det ikke kommer så mye informasjon ut, foregår det mye i kulissene. Kjell Erik Myreng og Leif Solland har fått i oppgave å få på plass trenerkabalen for neste sesong. Samarbeidet med Oilers skal også i boks. I følge organisasjonsplanen skal trenerkabalen være på plass før sommerferien, og det må vi forholde oss til.
Andre saker som er på agendaen er å sette bort økonomien til et bokholderi. Håvard Svendsvik tar seg av økonomien i påvente av at avtalen med aktuelt firma er i boks. Det jobbes også med å få på plass personer som kan ta seg av administrasjon, rekrutteringsarbeid med mer. Nytt styremøte skal holdes i uke 22, og planen er å ha mer på papiret etter dette møtet.
På neste styremøte vil det bl.a. utarbeides klare retningslinjer for hvordan man skal benytte lønnede trenere i klubben, hva vi ønsker å gjøre for å rekruttere frivillige trenere samt å videreføre arbeidet med å skape en klubb der alle drar i samme retning. “Spiller- og foreldrekontrakter” er så godt som ferdige, og skal signeres av alle foran neste sesong.
Saker som man ønsker at styret bør behandle, må sendes skriftlig gjennom lagleder.

OVERGANGER
Vi har en stor utfordring i at spillere ikke har søkt overgang til Stavanger Hockey. Dette gjelder i hovedsak tidligere Vikingspillere i alle aldersgrupper. Stiller vi med spillere som ikke er registrert i klubben i landsdekkende serier, får vi store bøter for hver spiller i hver kamp. Her må alle ta et ansvar og hjelpe til med å få dette på plass i god tid før seriestart.

TRENINGSTIDER
Det skal snart være møte i den såkalte is-alliansen. Her skal is-idrettene fordele treningstider og bli enige om hva man gjør når en ishall er stengt pga arrangement osv. Fordelingsnøkkelen er ennå ikke klar, og vi venter på den siste informasjonen fra kommunen. Vi får likevel tro at vi kan ha treningstidene på plass litt før det som er vanlig.
Kretsen jobber også for å forlenge sesongen, få sluttført arbeidet i den gamle Siddishallen, samt å få tilgang til ishallen også på sommertid til barmarkstrening. Her har man ikke kommet fram til endelige konklusjoner på alle områder, men vi fikk nylig signaler om at det blir oppstart på is 12. august, og det ser dermed ut til at vi kan arrangere camp i den første åpningsuken . Vi har også fått klarsignal til å bruke styrketreningsrommet i den kommende perioden. Her skal ressurspersoner på de aktuelle lagene få eget nøkkelkort.

Det er mye som er bra i klubben vår, men det er også mye som kan forbedres. Jeg håper at alle kan være med å dra i samme retning for å skape en klubb man kan være stolt av, en klubb man ønsker å være medlem i, en klubb man ønsker å gjøre en jobb for og en klubb man kan utvikle seg i både som spiller og menneske.
Håper alle får en flott vår når den omsider kommer for alvor. Mer informasjon fra styret kommer plutselig.

På vegne av styret i Stavanger Hockey

Vidar Are-Ekstrøm