Nytt: Medlemskontingent for 2014

logo stavanger hockey 80

 logo stavanger hockey 80

Kjære alle Hockeyforeldre!

Etter avklaring med NIF og NIHF har Stavanger Hockey nå startet fakturering av medlemskontingenten for kalenderåret 2014. Alle aktive spillere på aldersbestemte lag skal ha fått faktura, og denne må betales innen betalingsfristen for å ha rett til å trene og spille. 
(NB! Kontingent blir ikke innkrevet sålenge barnet går på Hockeyskolen/U7, så dere trenger ikke tenke på dette)

Merk at alle dere da slipper denne utgiften til høsten, og vil da kun bli fakturert for treningsavgift!

Det har vært noen spørsmål om dette, og noen tror fakturaen beror på en misforståelse siden “de betalte kontingent i høst”. Merk at den kontingenten var for kalenderåret 2013, fordi kontingenten tidligere ikke har blitt fakturert før sesongoppstart halveis i kalenderåret. Denne praksisen har altså IKKE vært i tråd med forbundenens krav om at medlemskontingenten skal følge kalenderåret. De krever nå at medlemskapet i klubben skal kreves inn rett etter nyttår.

Vi håper at dette er en grei avklaring, og at alle betaler kontingenten for 2014 innen fristen.

Hvis du IKKE har fått fakturaen, eller har noen spørsmål, ta kontakt på mobil 98004343 eller via post@stavangerhockey.no.

Med vennnlig hilsen
for Stavanger Hockey

Ole Jørgen Nordhagen, daglig leder