Puck & kølle på Nærbø

skoyter

Det er Puck & Kølle på Nærbø søndager 16.30-18.00 på hver søndag fram til sommerferien.
Kr 50.- for inngangsbillett.