Regler og prosedyrer for oppstart av istreninger i Stavanger Ishall

HJEMMESIDEN SH bilde

Stavanger Kommune har satt opp regler som gjelder oppstart av treninger på is i Stavanger Ishall fom uke 34. Videre har klubben utarbeidet prosedyrer for hvordan lagene/gruppene må gjennomføre disse treningene for å etterleve disse reglene.

Dette er levende regler og vil bli revidert etter hvert som det skjer endringer i situasjonen rundt Covid-19, og nye prosedyrer vil da bli utarbeidet fortløpende.

Kommunens regler og klubbens prosedyrer er sendt ut til alle lag, og ligger også tilgjengelig under lagledere/dokumentasjon på hjemmesiden